İKNA MÜHENDİSLİĞİ 3 GÜN

Eğitimin amacı: İknanın beyinde gerçekleşen süreçlerini ve kullanılması gereken dili aktarmak ve ikna teknikleri sayesinde işe alımdan, satışa, pazarlamaya kadar birçok alanda iletişimimizi kolaylaştırmaktır.

Kazanılacak yetkinlikler:

•       İkna ve müzakere

•       İletişim

•       İlişki yönetimi

•       Beden dili

•       Stratejik düşünme

Eğitimin faydaları:

•       İkna edeceğimiz kişilerin algı kapılarını öğrenmek

•       Sözlü, yazılı ve duyusal iletişimin kilit noktalarını anlamak

•       İknanın şifresini keşfederek doğru sorular sormayı öğrenmek

•       İtirazın gerçekte ne olduğunun farkına varmak

•       Kişiye uygun ikna stratejilerinin saptanarak uygulanmasını sağlamak

•       İnsanların karar verme stratejilerini anlamak

Modül 1: Beyinde algılama ve algı filtrelerimiz

•       Beyinde algı süreci

•       İkna nedir, ne değildir?

•       İnanç mekaniği

•       Beynimizin  algı filtreleri

•       Düşünce sistematiği hatalarımız

Modül 2: Mesajı anlama ve deşifre etme

•       Etkin dinleme ve dinleme türleri

•       Empatik dinleme

•       Güçlü sorularla ihtiyacı ve itirazı anlama

•       İknada stratejik soru sorma

•       Beden dili sinyallerini anlama

•       Uyum sağlama ve aynalama

•       Sesin hızı, tonu ve vurgulama

Modül 3: İknada Meta Programlar ve ikna şifrelerimiz

 

  • Meta Program nedir ve iknada ne işimize yarar?
  • Müşteri neyi referans alır?
  • Bilgiyi ne kadar ve ne şekilde vermeliyiz?
  • Faydayı nasıl anlatmalı?
  • İstek mi-ihtiyaç mı?
  • Organize olma biçimlerimiz ve iş takibi
  • İtiraz aslında nedir ve nasıl karşılanır?

 

Modül 4: İknada dilin kullanımı

•       Bağlaçların kullanımı

•       Çerçeveleme

  • Sanki çerçevesi
  • Sorun-sonuç çerçevesi

•       İknada metafor kullanımı ve hikaye anlatıcılığı

•       Çapalama ve teknikleri

Modül 5: Atölye çalışması

Bu bölümde eğitim programı boyunca verilen bilgiler gerçek müşteri hikayeleriyle rol oyunları haline  getirilecek ve canlandırmalar yapılacaktır. Her bir canlandırmadan sonra beyin fırtınası yapılarak katılımcılara geribildirim yapılacaktır.(Bazı gruplarda isteğe göre video çekimi de yapılabilir.)